Print

hướng dẫn Cách kết nối 2 hay nhiều máy tính với nhau

Dùng khi bạn cần copy du liệu giữa 2 máy tinh với nhau
Ethernet hay FireWire
http://vntxt.blogspot.com/2013/07/huong-dan-cach-ket-noi-2-hay-nhieu-may.html
Nếu bạn chỉ muốn một sắp đặt mang tính tạm thời cho việc chia sẻ file giữa hai máy tính, một kết nối cáp trực tiếp có thể sẽ là phương pháp nhanh nhất. Với cài đặt này, bạn cần phải cấu hình các địa chỉ IP của máy, do bạn không có DHCP (dynamic host configuration protocol) server để tạo kết nối một cách tự động.

Công nghệ này sử dụng một cáp ethernet hoặc FireWire (IEEE 1394). Ưu điểm của phương pháp này trên kết nối Bluetooth hoặc Wi-Fi thể hiện ở chỗ nó cho phép tốc độ truyền tải nhanh đối với các file lớn.
Tuy nhiên cả hai cáp đều có những hạn chế. Các kết nối FireWire chỉ làm việc trên Windows XP, không làm việc trong Vista. (Mặc dù vậy bạn vẫn có thể sử dụng FireWire để kết nối một máy tính XP và một máy Mac).
Còn Ethernet yêu cầu một cáp đấu chéo hay một thiết bị phần cứng khác, có thể là một hub hoặc một switch.
Khi bạn đã kết nối cáp giữa hai máy tính, hãy thực hiện các thủ tục dưới đây để chia sẻ tài nguyên giữa chúng.
Mở Network Connections Control Panel. Kích chuột phải vào kết nối của bạn, chẳng hạn như Area Connection, và kích Properties. Chọn TCP/IP, Properties. Kích Use the following IP address và nhập192.168.0.1 vào phần IP address và 255.255.255.0 vào phần subnet mask. Để lại những khoảng trống mặc định và kích OK. Đóng các hộp thoại cho tới khi bạn trở về Network Connections Control Panel. Lặp lại quá trình này trên máy tính thứ hai, tuy nhiên hãy thiết lập địa chỉ IP là 192.168.0.2. Ở đây bạn tạo được một mạng hai máy tính.

Chia sẻ Internet thông qua một kết nối chạy dây
http://vntxt.blogspot.com/2013/07/huong-dan-cach-ket-noi-2-hay-nhieu-may.html
Internet Connection Sharing (ICS) cho phép một máy tính online chia sẻ một kết nối của nó cho một máy tính offline.
Bạn có thể sử dụng cách thức kết nối này để chia sẻ tín hiệu Wi-Fi trong một khách sạn hoặc một sân bay, hay có thể sử dụng để chuyển tiếp kết nối băng thông rộng cho các hệ thống điện thoại 3G .

Quá trình sử dụng hai kết nối mạng khác nhau: một kết nối với Internet và một kết nối dẫn tới máy tính thứ hai. Chính vì vậy bạn cần phải sử dụng một giắc cắm khác. Nếu bạn kết nối trực tiếp hai máy tính thông qua ethernet, thì bạn vẫn cần phải sử dụng một cáp đấu chéo khác thay vì cáp thông thường.

Kết nối máy tính chủ vào Internet như bạn vẫn thực hiện, chẳng hạn như thông qua Wi-Fi, ethernet, hoặc adapter băng thông rộng của máy di động.
Bạn sẽ rất hiếm khi thiết lập một chia sẻ tạm thời tại nhà hoặc văn phòng, tuy nhiên nếu thực hiện, hãy bảo đảm rằng địa chỉ IP của router của bạn phải được cấu hình cho một subnet khác 192.168.0.x. Cho ví dụ, thay đổi số 0, thiết lập router thành 192.168.2.1. (Quá trình có thể thay đổi bởi router). Windows sẽ tiếp quản 192.168.0.x subnet đó và sẽ báo cáo các lỗi nếu có thể.

Trong Network Connections Control Panel, kích chuột phải vào kết nối cho phép máy tính online, chọnProperties.
Trong tab Advanced, tích vào hộp kiểm Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
Nếu cần thiết, trong menu sổ xuống, bạn hãy chọn phương pháp được sử dụng để bắc cầu sang máy khách, chẳng hạn như 1394 cho FireWire hoặc Local Area Connection cho ethernet. (Nếu bạn không có các cổng mở rộng, khi đó bạn không cần phải lựa chọn giữa chúng). Kích OK.

Thẩm định rằng máy khách được thiết lập với một cấu hình tự động. Mở Network Connections System Preference. 

Kích chuột phải vào kết nối dẫn đến máy chủ, chẳng hạn như 1394 cho FireWire hoặcLocal Area Connection nếu bạn sử dụng cáp ethernet đấu chéo giữa hai máy.

Kích Internet Protocol (TCP/IP) và chọn Properties.

Kích nút Obtain an IP address automatically. 

Thực hiện xong các thao tác này, hai máy tính của bạn sẽ cùng online và chia sẻ một kết nối Internet.

Kết nối hai máy tính trên một mạng Ad Hoc Wi-Fi
http://vntxt.blogspot.com/2013/07/huong-dan-cach-ket-noi-2-hay-nhieu-may.html
Các kết nối Wi-Fi tạm thời hơi khác với các bản chạy dây của chúng vì chúng có thể kết nối cùng một lúc nhiều máy tính.
Bạn có thể cấu hình một máy chủ đóng vai trò như một router không dây, máy chủ này sẽ cho phép join các máy tính khác như thể các thành phần phần cứng chuyên dụng.
Cách thiết lập này có thể chia sẻ các file hoặc bắc cầu một kết nối Internet chạy dây – chẳng hạn như trong một phòng nào đó trong khách sạn - đến người thân của bạn bằng truy cập không dây.

Hầu hết các máy tính được trang bị Wi-Fi đều có khả năng kết nối mạng từ phần cứng Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng công cụ đó để cấu hình một mạng ad hoc; mặc dù vậy cách thức thực hiện có thể khác nhau, chúng tôi sẽ giải thích quá trình bên trong Windows Control Panel.
Tuy nhiên trước tiên bạn hãy mở tiện ích nào đó của bạn, bảo đảm rằng nó được thiết lập để cho phép Windows cấu hình phần cứng.

Mở Network Connections Control Panel. Kích chuột phải vào Local Area Connection, và kích Properties. Chọn tab Advanced, tích vào hộp kiểm Internet Connection Sharing đầu tiên để cho phép người dùng khác kết nối. Kích OK.

Trong Network Connections Control Panel, kích chuột phải vào Wireless Network Connection và chọnProperties. Kích tab Wireless Networks và Add. Nhập vào một tên nào đó—trong thí nghiệm chúng tôi đã đặt tên là Adhocshare—và tích vào hộp kiểm ở bên dưới nói rằng nó là một mạng computer-to-computer. Hủy chọn hộp kiểm nói rằng key sẽ được cấp tự động.

Nếu bạn muốn sử dụng một mật khẩu để truy cập mạng, hãy thay đổi các thiết lập trong menu Network Authentication. Kích OK.

Kích đúp vào biểu tượng của adapter không dây trong Network Connections Control Panel. Kích View Wireless Networks, sau đó chọn tên của mạng ad hoc.

Kích Connect. Ở thời điểm này, trên máy khách, bạn hãy mở Network Connections Control panel và kích đúp vào biểu tượng Wireless Network.

Kích View Wireless Networks, đánh dấu mạng ad hoc và kích Connect. Nhập vào mật khẩu bạn đã thiết lập nếu cần.

Lúc này bạn có thể chia sẻ Internet và truyền tải các file giữa các máy khách. Cứ như thể với các phương pháp ICS khác, Windows sẽ thừa nhận rằng bạn đang không sử dụng router ở nhà; nếu kết nối chạy dây của bạn nằm trong subnet 192.168.0.x, thì kết nối có thể không làm việc vì máy chủ của bạn sẽ cấu hình các máy khách đang sử dụng địa chỉ đó.

Chia sẻ các file trên mạng tạm thời
Khi bạn đã kết nối được hai máy tính với nhau – có hoặc không có kết nối Internet chia sẻ - chúng vẫn có thể trao đổi các file. Đây là cách kích hoạt dịch vụ đó.

Tìm đến thư mục bạn muốn chia sẻ, kích chuôt phải vào nó và chọn Sharing and Security. Chọn Share this folder on the network, sau đó kích Apply. (Nếu bạn không thấy tùy chọn đó, hãy kích vào tùy chọn 'Network Sharing and Security' thứ hai).

Trên máy khách, chọn StartMy Computer, kích My Network Places. Kích Add a network place. Kích Next hai lần, cho phép tùy chọn Choose another network location. Kích Browse sau đó mở rộng Entire NetworkMicrosoft Windows Network, và Workgroup, cho tới khi bạn thấy máy chủ. Chọn thư mục được chia sẻ, và kích OK và Next cho tới khi bạn kết thúc.

Máy khách lúc này có thể copy các file chia sẻ từ máy chủ. Nếu nhóm của bạn cần upload hoặc chỉnh sửa trực tiếp các file nào đó từ máy chủ, hãy kích hộp kiểm Allow network users to change my files khi bạn tạo thư mục chia sẻ.

Gửi file thông qua Bluetooth
Nếu máy tính của bạn có hỗ trợ kết nối Bluetooth, trong trường hợp này nó cũng có thể hỗ trợ Wi-Fi, chính vì vậy bạn có thể phân vân rằng tại sao phải tính đến việc gửi file qua Bluetooth. Trong thực tế, đây chính là giao thức đơn giản và dễ dàng để truyền tải các tài liệu giữa các laptop; bạn có thể thiết lập nó và chuyển các file từ máy tính này sang máy tính khác.

Nhược điểm lớn nhất của nó nằm ở chỗ tốc độ đối với việc truyền tải các file có dung lượng lớn. Tuy nhiên Bluetooth lại cho phép bạn kết nối với các thiết bị di động, đặc biệt cho việc gửi các ảnh chụp được từ các máy này sang. Đây là cách sử dụng Bluetooth để truyền tải các file.

Trên máy tính có Bluetooth dùng để nhận file của bạn, hãy mở Bluetooth File Transfer Wizard. (tìm kiếm trong thư mục AccessoriesCommunications).

Kích nút có nhãn Receive a file sau đó kích Next.

Trên máy tính gửi file, bạn hãy mở wizard tương tự, chọn Send a file và kích Next. (hoặc bắt đầu quá trình bằng cách kích chuột phải vào một file nào đó cần gửi rồi chọn Send To, Bluetooth device).

Chọn Browse và máy tính khác. Thông thường tôi thường bỏ qua quá trình passkey để đơn giản hóa (nếu bạn sử dụng một passkey, bạn sẽ cần phải nhập vào cùng một mã trên mỗi thiết bị để thẩm định cho sự truyền file).

Kích Next và chọn file để gửi.

Kích Next lần nữa.
Time:25/07/2013  At 25.7.13    
post-edit
0 Comments

Không có nhận xét nào: